Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies van Praktijk bij Roxanne.

  1. De kosten van de sessies worden in rekening gebracht volgens het geldende of overeengekomen tarief. De kosten dienen contant tijdens de sessie te worden voldaan of direct na de behandeling via de bank als de factuur is verstuurd.
  2. Ik heb erkende opleidingen gevolgd, maar ik ben géén arts. De massage behandelingen, Reiki, of een holistische therapie behandeling zijn geen vervangingen van een geneeskundige behandeling en/of medicijnen. Ga bij medische klachten ook naar de huisarts voor een diagnose. Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts of specialist.
  3. Wanneer u bij een arts of specialist onder behandeling bent, blijf dan de behandeling bij deze arts of specialist voortzetten. Wanneer u medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, bespreek dan het gebruik met deze arts of specialist. Wijzigingen in het medicatiegebruik dient u altijd in overleg te doen met deze arts of specialist.
  4. Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht wanneer de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen.
  5. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van de Praktijk bij Roxanne. De practitioner kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten het consult. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan. Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit advies/begeleiding. De massage behandelingen, Reiki, of een holistische therapie bieden aanvullende zorg en zijn dusdanig niet gericht op klachten en symptomen. Praktijk bij Roxanne geeft daarom geen garanties voor eventuele verbeteringen in de fysieke en/of psychische gesteldheid

Afzeggingen

6. Voor de massage behandelingen, Reiki, of een holistische therapie behandeling geldt dat afspraken minimaal 24 uur van tevoren dienen te worden afgezegd. Dit kan telefonisch op 06-11238235. Wanneer de telefoon niet wordt opgenomen, spreek dan duidelijk je naam en afspraakgegevens in op de voicemail of stuur een e-mail naar info@bijroxanne.nl. Als de afspraak niet tijdig wordt afgezegd is Praktijk bij Roxanne helaas genoodzaakt de kosten door te berekenen. Dit geldt voor alle behandelingen.

7. Praktijk bij Roxanne kan een uitzondering maken op bovenstaande. Dit kan alleen bij afzeggingen die zijn ontstaan door zeer ernstige omstandigheden, die buiten uw schuld zijn ontstaan.